Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικού Διαμερίσματος Διδύμων Δήμου Κρανιδίου

Πρακτικό 8/Απόφαση 14/2007: Οριοθέτηση Ρεμάτων και Προσβάσεις στην Θάλασσα.

Πρακτικό 8/Απόφαση 15/2007: Αναστήλωση Ανεμομύλων περιοχής.

Πρακτικό 8/Απόφαση 16/2007: Διαμόρφωση Πηγαδιού Καπετάνιου.

Πρακτικό 2/Απόφαση 2/2008: Περί εκτελέσεως έργασιών δρόμου περιοχής Σαλάντι.

Πρακτικό 14/Απόφαση 27/2008: Σχετικά με την εγκατάσταση Σταθμού Μπαλοποίησης, πακετοποίησης σταθμού αποβλήτων στην περιοχή Σταυρός-Κλάδεμα.