Το Σαλάντι

 

 

 

 

 

 

Το Ρ.Σ.

 

Αιγιαλός και Παραλία

Οι Προσπελάσεις


Αποχέτευση


Ο Οδικός άξονας

 

Αυθαίρετη Δόμηση

 

Παραλία Αγιο-Καρτέρη

 

Σήμερα

 

 


Το Σαλάντι
 

Το Σαλάντι είναι μια περιοχή με έκταση της τάξεως των 5.000 στρεμμάτων. Από Αυτά τα 2.000 περίπου στρέμματα είναι ενταγμένα στο ονομαζόμενο ρ.σ. Σαλαντίου. Ενα σχέδιο με πολλά τα προβλήματα που θα αναφερθούν στην συνέχεια.

Υπάρχουν τα 1.000 στρέμματα του πρώην κτήματος Αντωνόπουλου. Σήμερα έχει κατατμηθεί και σε ένα μέρος του έχει αρχίσει ανοικοδόμηση. Κάποια προβλήματα με τις προσπελάσεις στην θάλασσα, την παραλία και με την δημιουργία Μαρίνας άρχισαν να φαίνονται..

Ακουλουθούν 500 περίπου στρέμματα με οικόπεδα του μισού στρέμματος όπου ανθεί η αυθαίρετη δόμηση.

Υπάρχουν ακόμη και οι εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών υπαλλήλων ΔΕΗ και υπαλλήλων Βουλής.

Πέρα από αυτά υπάρχουν τα προβλήματα του κεντρικού οδικού άξονα, η ζώνη της παραλίας και οι προσπελάσεις προς την θάλασσα.

Ολα αυτά μαζί συγκροτούν το "πρόβλημα Σαλάντι". Θεωρώ απαραίτητη την διευκρίνηση γιατί, από πολλούς ως πρόβλημα Σαλάντι, εννοείται το πρόβλημα του ρ.σ. Σαλαντίου.

Αν λάβουμε υπ' όψη ότι το Σαλάντι είναι, αν όχι η μόνη, μια από τις λίγες περιοχές της Αργολίδας που δεν έχουν οικοδομηθεί τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μπροστά μας η ευκαιρία να προκύψει κάτι καλό. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η ανοικοδόμηση αλλά όχι όλα θυσία στο πρόσκαιρο κέρδος. Υπάρχει τέτοιος δρόμος; Κατά την γνώμη μου ναι.

Δυστυχώς μέχρι τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ανεπάρκεια και ανικανότητα όχι μόνο στον χειρισμό αλλά και στην κατανόηση του προβλήματος Σαλάντι.

Θέλω να πιστεύω ότι όσα θα γραφτούν θα συμβάλουν σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος.

 

 

 

Προηγούμενη     Αρχική     Επόμενη