Μπράβο!

Τρείς Διδυμιώτες φοιτητές, ο Αργύρης Προσίλης, γυιός της Αναστασίας και του Αλέκου Προσίλη, ο Πάνος Παπαθανασίου, γυιός του Ελένης και του Γιώργου Παπαθανασίου και ο Αργύρης Χατζητοφής, γυιός της Μαρίας και του Ευτύχιου Χατζητοφή, δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό παιγνίδι με θέμα την περίοδο του '21.
Πρόκειται για παιγνίδι, Ελληνικό, δημιουργημένο εξ ολοκλήρου από τα παιδιά αυτά. Σενάριο και προγραμματισμός δικά  τους, από την αρχή.
Τα σχόλια και οι κριτικές που συνοδεύουν την δουλειά τους είναι εξαιρετικά.
Δεν γνωρίζω από παιγνίδια για να γράψω προσωπική άποψη. Γνωρίζω όμως ότι η δημιουργία ενός τέτοιου παιγνιδιού είναι εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη δουλειά.
Απαιτεί πολύ καλή γνώση της ιστορίας, των γεγονότων και των διαδικασιών αλλά και φαντασία για γραφτεί το σενάριο.
Και απαιτεί επίσης πολύ υψηλή προγραμματιστική ικανότητα ώστε οι ιδέες να γίνουν σχέδιο και κίνηση.
Και τα παιδιά απέδειξαν ότι τα διαθέτουν και τα δύο.
ΜΠΡΑΒΟ παιδιά!
Περισσότερα στο διαφημιστικό, στον δικτυακό τους τόπο.